Centrum pomocy

Wybierz temat pomocy

Zastrzeżenie utraconej karty

W celu zastrzeżenia karty prosimy o niezwłoczny kontakt z całodobową infolinią Banku Handlowego pod numerem (22) 692 24 34.

Duplikat karty

Duplikat karty wydawany jest w przypadku utraty karty, zagubienia kodu PIN lub uszkodzenia karty.

W celu uzyskania duplikatu karty prosimy o wypełnienie wniosku i wysłanie go do Up Bonus na adres [email protected] lub faksem pod numer (22) 57507778. Koszt wydania duplikatu karty według dołączonego do karty regulaminu korzystania z karty.

Uwaga: nowy numer karty należy zgłosić pracodawcy lub organizatorowi konkursu.

Duplikat karty może zostać wysłany nie wcześniej niż po upływie 3 dni roboczych od daty przesłania wniosku.

Standardowo karta wysyłana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym – koszt 15 zł - Up Bonus nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczoną przesyłkę, czas oczekiwania na duplikat do 14 dni roboczych od dnia nadania.

Na Państwa życzenie karta może zostać wysłana:

  • Listem poleconym koszt 20zł - czas oczekiwania na duplikat do 7 dni roboczych od dnia nadania – jeśli karta nie zostanie doręczona istnieje możliwość sprawdzenia, gdzie przesyłka aktualnie znajduje się.
  • Ubezpieczoną przesyłką kurierską koszt 40zł - czas doręczenia przesyłki max. 2 dni od dnia nadania - – jeśli karta nie zostanie doręczona istnieje możliwość sprawdzenia, gdzie przesyłka aktualnie znajduje się.

Wniosek o wydanie duplikatu karty

Aktywacja duplikatu karty

W celu aktywacji duplikatu karty prosimy o przesłanie dołączonego do karty wniosku aktywacyjnego „Raport Operacji Magazynowej” na adres e-mail [email protected] lub faksem pod numer (22) 5750778.

Aby karta została aktywowana Raport Operacji Magazynowej musi zostać czytelnie podpisany przez właściciela karty.

Maksymalny czas aktywacji duplikatu karty wynosi 48h od dnia przesłania wniosku aktywacyjnego (dni robocze).

Jeśli wniosek aktywacyjny zostanie przesłany do godziny 11:00 karta uaktywni się tego samego dnia po godzinie 22:00.

Jeśli wniosek aktywacyjny zostanie przesłany po godzinie 11:00 karta uaktywni się na następny dzień roboczy po godzinie 22:00

Dane na stronie internetowej aktualizują się każdego dnia roboczego o godzinie 10:00

W przypadku zagubienia wniosku aktywacyjnego prosimy wysłać na adres [email protected] zgłoszenie dotyczące wydania duplikatu Raportu Operacji Magazynowej. W treści maila prosimy podać numer starej i nowej karty, kod NIK, imię i nazwisko oraz nazwę firmy, która zakupiła kartę. Po poprawnej weryfikacji na podany adres e-mail zostanie przesłany duplikat wniosku aktywacyjnego.

Aktywacja nowej karty

W naszej ofercie znajduje się wiele rodzajów kart i ich aktywacja może przebiegać w różny sposób. Jeśli do karty nie został dołączony dokument o nazwie potwierdzenie odbioru to aktywacja zostanie przeprowadzona przez pracodawcę lub organizatora konkursu. Jeśli do karty został dołączony dokument o nazwie potwierdzenie odbioru prosimy o przesłanie go na adres [email protected] lub faksem pod numer (22) 5750778.

Aby karta została aktywowana Potwierdzenie Odbioru i Wniosek o Aktywację musi zostać czytelnie podpisany przez właściciela karty.

Maksymalny czas aktywacji karty wynosi 48h (dni robocze).

Jeśli wniosek aktywacyjny zostanie przesłany do godziny 11:00 karta uaktywni się tego samego dnia po godzinie 22:00.

Jeśli wniosek aktywacyjny zostanie przesłany po godzinie 11:00 karta uaktywni się na następny dzień roboczy po godzinie 22:00

Dane na stronie internetowej aktualizują się każdego dnia roboczego o godzinie 10:00

W przypadku zagubienia wniosku aktywacyjnego prosimy wysłać na adres [email protected] zgłoszenie dotyczące wydania duplikatu Potwierdzenia Odbioru Karty. W treści maila prosimy podać numer karty, kod NIK, imię i nazwisko oraz nazwę firmy, która zakupiła kartę. Po poprawnej weryfikacji na podany adres e-mail zostanie przesłany duplikat wniosku aktywacyjnego.

Saldo i historia transakcji

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, sprawdzenie salda jest możliwe jedynie za pośrednictwem strony internetowej www.openbenefit.pl lub całodobowej infolinii Banku Handlowego pod numerem (22) 692-24-34

Saldo na stronie internetowej aktualizowane jest wyłącznie w dni robocze z 24h opóźnieniem (ok. godziny 10:00)

Transakcje wczytywane są na stronę internetową po prawidłowym rozliczeniu operacji przez bank.

Niezgodność w saldzie lub transakcjach na karcie

W przypadku wykrycia niezgodności w saldzie lub historii transakcji należy skontaktować się z całodobową Infolinią Banku Handlowego pod numerem 22 6922434.

Przypominamy, że:

Saldo na stronie internetowej aktualizowane jest wyłącznie w dni robocze z 24h opóźnieniem (ok. godziny 10:00)

Transakcje wczytywane są na stronę internetową po prawidłowym rozliczeniu operacji przez bank.

Zagubienie kodu PIN do karty

Kod PIN jest wydawany do karty jednorazowo i nie ma możliwości jego zmiany lub ponownego wygenerowania. Po zagubieniu kodu PIN należy wystąpić o duplikat karty

Prosimy o wypełnienie wniosku o wydanie duplikatu karty i przesłanie go do Up Bonus na adres [email protected] lub faksem na numer (22) 5750778. Zwrotnie otrzymają Państwo kartę z nowym kodem PIN. Koszt wydania duplikatu karty według dołączonego do karty regulaminu korzystania z karty.

Uwaga: nowy numer karty należy zgłosić pracodawcy lub organizatorowi konkursu

Wniosek o wydanie duplikatu karty

Zagubienie kodu NIK do karty

Jeśli zagubili Państwo kod NIK prosimy o wypełnienie wniosku i przesłanie go do Up Bonus na adres [email protected] lub faksem pod numer (22) 575 0 778. Po prawidłowej weryfikacji kod NIK zostanie udostępniony drogą elektroniczną na wskazany przez Państwa adres e-mail.

Wniosek o wygenerowanie numeru NIK

Rejestracja:

  • Posiadam kartę przedpłaconą

    Rejestracja karty przedpłaconej odbywa się na stronie www.openbenefit.pl w polu „Dołącz do nas”. Po wybraniu tego pola prosimy uzupełnić formularz rejestracyjny a następnie nacisnąć „Potwierdź” Na podany adres e-mail zostanie wysłany link do aktywacji konta.

  • Posiadam e-konto

    Aktywacja e-konta odbywa się na stronie www.openbenefit.pl w polu „Dołącz do nas”. Po wybraniu tego pola prosimy uzupełnić formularz rejestracyjny a następnie nacisnąć „Potwierdź” Na podany adres e-mail zostanie wysłany link do aktywacji konta.

Brak maila zwrotnego z linkiem do logowania

W pierwszej kolejności prosimy o upewnienie się, że mail nie trafił do folderu SPAM. Przyczyną może być błędnie wpisany e-mail podany podczas rejestracji lub problem z odrzucaniem wiadomości od Openbenefit przez Państwa operatora usług pocztowych, Jeżeli mail nie dotrze w przeciągu kilku godzin prosimy wysłać zgłoszenie na adres [email protected]

Zagubienie kodu NIK do karty

Jeśli zagubili Państwo kod NIK prosimy o wypełnienie wniosku i przesłanie go do Up Bonus na adres [email protected] lub faksem pod numer (22) 575 0 778. Po prawidłowej weryfikacji kod NIK zostanie udostępniony drogą elektroniczną na wskazany przez Państwa adres e-mail.

Wniosek o wygenerowanie numeru NIK

Brak kodu/kuponu

W pierwszej kolejności prosimy o sprawdzenie czy mail z kuponem/kodem nie trafił do folderu SPAM. Jeżeli mail nie dotrze w przeciągu kliku godzin prosimy wysłać zgłoszenie na adres [email protected]

Jak dodać nową kartę

Po zalogowaniu, w zakładce „Moje konto” znajduje się przycisk „Dodaj kartę” w menu po lewej stronie.  Po wpisaniu numeru karty i numeru NIK, system zapamiętuje kartę i przy każdym kolejnym logowaniu będzie się pojawiać w zakładce „Moje karty”. Instrukcję znajdą Państwo poniżej.

Jak zmienić hasło dostępu do mojego konta na Openbenefit?

Zmiana hasła możliwa jest w każdej chwili w zakładce „Moje konto” w sekcji Dane osobowe – zmiana hasła. Należy wprowadzić stare hasło, a następnie dwukrotnie wprowadzić nowe hasło i nacisnąć „Wyślij”. Na podany adres e-mail zostanie wysłanie potwierdzenie zmiany hasła.
Instrukcja

Dodaj Kartę

Aby zawsze móc sprawdzić saldo karty bez potrzeby pamiętania jej numeru dodaj ją do swojego konta. Wystarczy, że wprowadzisz jej numer wraz z numerem NIK i klikniesz „Potwierdź”.
Numer NIK znajdziesz w liście, do którego była przyklejona karta. Stanowi on dodatkowe zabezpieczenie Twojego rachunku.

Saldo i historia

Aby zawsze móc sprawdzić saldo karty bez potrzeby pamiętania jej numeru dodaj ją do swojego konta. Wystarczy, że wprowadzisz jej numer wraz z numerem NIK i klikniesz „Potwierdź”.
Numer NIK znajdziesz w liście, do którego była przyklejona karta. Stanowi on dodatkowe zabezpieczenie Twojego rachunku.

Dane osobowe

W każdym momencie możesz zmienićswoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz datę urodzenia.
Aby to zrobić wejdź w „Moje konto” i wybierz „Moje dane”, a następnie kliknij przycisk „Edycja”, aby uzupełnić pola z danymi osobowymi. Pamiętaj, żeby dodać numer telefonu, na który będziemy Ci przesyłać zakupione kody rabatowe.
Jeśli chciałbyś zmienić adres e-mail wyślij nam wiadomość e-mail na adres [email protected]

Zmiana hasła

Logując się do Openbenefit.pl, wpisujesz hasło ustalone podczas rejestracji. Hasło to możesz zmienić w dowolnym momencie wchodząc w „Moje konto”, rozwijając zakładkę „Dane osobowe” i wybierając podzakładkę „Zmiana hasła”. Ustal swoje nowe hasło wpisując w odpowiednie pola: aktualne hasło oraz nowe hasło. Kliknij przycisk „Wyślij”, aby potwierdzić i zakończyć zmianę hasła. Od tej chwili do logowania w systemie możesz używać nowego hasła!

Dane kontaktowe

22 575 07 77
[email protected]
Bonus Systems Polska Spółka Akcyjna
ul Dywizjonu 303 139/137
01-470 Warszawa
Centrum Informacji:
tel.: 22 575 07 77
fax.: 22 575 07 01
[email protected]

Kapitał Akcyjny 17 617 380 PLN w pełni opłacony Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000136922; NIP: 522-26-55-307